Đường thi cập nhật

TẢN VIÊN SƠN
TẢN VIÊN SƠN

Dich thơ:

 Vịnh Núi Tản Viên

Núi đây nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe ngất một vòm.
Đỉnh sát từng trời sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn chờm.
Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm.
Cao chịu bó tay, Đường Ý khiếp,
Phương nam chất ngất trấn trời Nam.

 Khương Hữu Dụng, Dịch

 

Xin giới thiệu bài thơ của Cao Bá Quát ,Vịnh núi Tản Viên

bài dịch của Khương Hữu Dụng để chúng ta cùng chiêm nghiệm .

                                                           BBT

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Duyên Thơ
Duyên Thơ

Duyên thơ đã bén tự bao giờ ?

Khiến để lòng người luống ngẩn ngơ

Nắng xuống bên hiên chờ  bóng nguyệt

Đêm về  trước cửa  đợi  màn 

Ngôn từ  trót mở  nhiều say đắm

Chữ nghĩa thầm gieo lắm mộng mơ

Hiến tặng cho đời đôi ý tưởng

Niềm vui rạo rực đến không ngờ .

               Thơ Nhất Tâm
Xin trân trọng giới thiệu  để chúng ta cùng chia sẻ.
                                     BBT