THÔNG BÁO

   Năm 2014 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay,nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị ...CS T SA.jpg

Đường thi cập nhật

Du Mỗ Cố Trạch Dạ  thích Đàn Tranh
Du Mỗ Cố Trạch Dạ thích Đàn Tranh

Tố thủ điều trang kịch khái khang,
Nhập xoang đáo để Tiểu Tần vương.
Bất niên thoại biệt bồi hồi cửu,
Nhất dạ thương xuân yểm ức trường.
Liên tử hữu tâm tri độc khổ,
Dương hoa vô lực vị thùy mang?
Thí chiêu bách hộc Tô giang thủy,
Biến dữ nhân gian tẩy tục trường.
                                   Cao Bá Quát

Xin giới thiệu bài thơ của Thánh Thơ Cao Bá Quát .

Thơ dịch của Hoàng Tạo để chúng ta cùng chiêm nghiêm

                             BBT

Giới thiệu tác giả tác phẩm
THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT
THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT

Sách học Thơ Đường mới đến tay 
Mà hương mật ngấm đẫm tim say 
Cầm bằng nắm trắc anh đưa mắt
Giữ ý canh niêm chị cúi mày
Diễn tứ thành công rồng phượng múa
Tu từ thấm đạo áng mây bay
Chân như thiện mỹ rèn tâm chí
Dát ngọc thêu hoa gấm vóc này

                      Kim Nhung

 Tiến tới ngày hội thơ luật Đường toàn quốc

tại Bắc Ninh xin giới thiệu bài thơ của Kim Nhung

để chúng ta cùng chia sẻ . BBT

    
      
      
      
Kính mời họa
Kính mời họa
Hướng về ngày Hội thơ luật Đường toàn quốc tại Từ Sơn , Bắc Ninh
Ông Đỗ Thành Hưng - Chủ tịch Chi hội Từ Sơn có bài thơ xướng.
Xin kính mời bạn thơ cả nước cùng họa .

MỜI HỌA

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG

 

Xuân thắm duyên thơ khắp nẻo đường

Trẩy về Kinh Bắc dệt văn chương

Đường thi uyên bác mừng non nước

Lục bát tài hoa vịnh cố hương

Thủy tổ muôn đời dòng Lạc Việt

Kinh sư vạn thuở đất Hùng Vương

Tự hào truyền thống ngời anh tuấn

Xây dựng giang sơn mãi thịnh cường.

 

              Bài gửi về theo đ/c: ĐỖ THÀNH HƯNG   ĐT: 0975 594 353

 SN 27 Nguyễn Công Hãng – Khu phố Lê Hồng Phong - phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

 Hoặc Email: dothanhhung.ts@gmail.com