Đường thi cập nhật

TẢN VIÊN SƠN
TẢN VIÊN SƠN

Dich thơ:

 Vịnh Núi Tản Viên

Núi đây nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe ngất một vòm.
Đỉnh sát từng trời sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn chờm.
Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm.
Cao chịu bó tay, Đường Ý khiếp,
Phương nam chất ngất trấn trời Nam.

 Khương Hữu Dụng, Dịch

 

Xin giới thiệu bài thơ của Cao Bá Quát ,Vịnh núi Tản Viên

bài dịch của Khương Hữu Dụng để chúng ta cùng chiêm nghiệm .

                                                           BBT

Giới thiệu tác giả tác phẩm
HOA SÚNG
HOA SÚNG

Xin giới thiệu bài thơ tứ tuyệt : Hoa súng " của thi lão Hồng Văn
Và sự lưu ý là năm nay Thi lão đã 87 tuổi . Vẫn ngồi bên Vi tính để
sáng tác và trình bày thi phẩm của mình trên nền  ảnh bông hoa súng trước nhà.
              Xin giới thiệu để chúng ta cùng thưởng thức.

                                                        BBT