Đường thi cập nhật

Đăng Long Thành lăm thắng hữu cảm
Đăng Long Thành lăm thắng hữu cảm

Thơ Cao Bá Quát

Đệ nhất phồn họa thử cựu kinh,
Nùng sơn, Nhị thủy tối cao thanh!
Thiên niên thành quách không kim cổ,
Thập lý nha phường lão tử sinh.
Hàn thực hầu gia yên sắc đạm,
Hương phong tửu điếm liểu hoa minh.
Bất kham phiếm đĩnh Tây hồ nguyệt,
Cố quốc tà dương dịch sổ thanh.

                            Dịch Thơ:  Hoàng Tạo

Cảm xúc khi lên thành Thăng Long ngắm cảnh

Bậc nhất phồn hoa kinh khuyết cũ,
Cao sâu Nùng, Nhị vẫn sơn hà!
Thành trì trơ mấy hồi kim cổ,
Phường phố thay bao lớp trẻ già.
Tết lạnh cửa hầu đ èn lạt khói,
Gió thơm quán rượu liễu tươi hoa.
Hồ tây khôn nỡ thuyền trăng dạo,
Sáo gợi hồn quê rộn bóng tà!

 Xin trân trọng giới thiệu bài thơ của
Thánh thơ Cao Bá Quát do Hoàng Tạo dịch
           để chúng ta cùng chiêm ngưỡng
                                                        BBT
Giới thiệu tác giả tác phẩm
NGƯỜI CANH GIỮ NỀN ĐỘC LẬP
NGƯỜI CANH GIỮ NỀN ĐỘC LẬP

                                 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Xin giới thiệu bài thơ của Tứ Đức

để chúng ta cùng chia sẻ .                           BBT