THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Đường thi cập nhật

TRANH TỐ NỮ
TRANH TỐ NỮ
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ " Tranh Tố nữ"
của bà Chúa thơ nôm - Hồ Xuân Hương
để chúng ta cùng chiêm nghiệm.
                                 BBT
Giới thiệu tác giả tác phẩm
MỘNG
MỘNG
Xin giới thiệu bài thơ " Mộng" của Kim Nhung. Hà Nội
để chúng ta cùng chia sẻ.
                                         BBT