Đường thi cập nhật

Vịnh Tiến sĩ giấy
Vịnh Tiến sĩ giấy

Rõ chú hoa man khéo vẽ trò,
Bỡn ông mà lại dứ thằng cu.
Mày râu mặt đó chừng bao tuổi,
Giấy má nhà bay đáng mấy xu?
Bán tiếng mua danh thây lũ trẻ,
Bảng vàng bia đá vẫn nghìn thu.
Hỏi ai muốn ước cho con cháu,
Nghĩ lại đời xưa mấy kiếp tu.

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai,
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng,
Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh thế mới hời!
Ghế chéo, lọng xanh ngồi bảnh chọe,
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi.

  Xin giới thiệu bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến
để chúng ta cùng chiêm nghiệm.
                                            BBT

Giới thiệu tác giả tác phẩm
ÂN TÌNH ĐỨC MẸ
ÂN TÌNH ĐỨC MẸ

Ước mãi bên người đức mẹ ơi!

Vầng trăng sáng giữa  đốm sao trời

Cho con thấu hiểu tình nhân thế

Gặp bạn ngầm vương nghĩa cuộc đời

Bóng hạc thầm gieo bao rộng mở

Thân cò lặng nhớ những đầy vơi

Lòng son chất nặng nhiều suy ngẫm                          

Chiếu rọi tâm này chút  thảnh thơi.


Xin giới thiệu bài thơ" Ân tình đức mẹ ": của Hương Thu
Để chúng ta cùng chia sẻ.                BBT