THÔNG BÁO

   Năm 2014 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay,nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị ...CS T SA.jpg

Đường thi cập nhật

CẢNH CHIỀU HÔM
CẢNH CHIỀU HÔM
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ " Cảnh chiều hôm "
của Bà Huyện Thanh Quan để chúng ta cùng suy ngẫm.

                                                BBT
Giới thiệu tác giả tác phẩm
CHUYỆN TÌNH DUYÊN *
CHUYỆN TÌNH DUYÊN *

Một mối tình duyên quyện suốt đời

Cho dù bão táp với mưa rơi

Dầu sôi tấc dạ còn trong trắng

Lửa cháy con tim  vẫn sáng ngời

Cách trở mây tơ càng lắng đọng      

Tương phùng nắng lụa có đầy vơi 

Trời nam, bể rộng tràn lưu luyến

Tạo hóa nghiêng xiêu cũng chẳng  rời. 

Xin giới thiệu bài thơ " Chuyện tình duyên" cuả  Quê Hương 

để chúng ta cùng chia sẻ . BBT