THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Đường thi cập nhật

TRẦN HƯNG ĐẠO
TRẦN HƯNG ĐẠO
Xin giới thiệu bài thơ Trần Hưng Đạo của Nguyễn Đức Pha , Yên Bái
Với thể tung hoành trục khoán , để chúng ta cùng chia sẻ.  BBT
Giới thiệu tác giả tác phẩm
ƯỚC MUỐN
ƯỚC MUỐN
Xin giới thiệu bài thơ của Hương Quê
" Ước muốn" để chúng ta cùng chía sẻ
                                  BBT