THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Đường thi cập nhật

TRUNG THU CẢM SỰ
TRUNG THU CẢM SỰ
Bài thơ Trung thu cảm sự của Nguyễn Phi Khanh
một nhân vật thời kỳ Lê Lợi bắt đầu khởi nghĩa.
   Nguyễn Quý Mỹ Nam Định sưu tầm , dịch nghĩa, dịch thơ
Xin giới thiệu đẻ bạn thơ cùng chiêm nghiệm . Xem thêm mục Thi Viên thơ Đường
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tình duyên sáng tỏa
Tình duyên sáng tỏa
Xin giới thiệu bài thơ : Tình duyên sáng tỏa"
của Hương Thu để chúng ta cùng chia sẻ.
                                        BBT