Đường thi cập nhật

NGHE HÁT ĐÊM KHUYA
NGHE HÁT ĐÊM KHUYA

Một khúc đ êm khuya tiếng đã chầy,
Nửa chen mặt nước, nửa từng mây.
Nghĩ mình vườn cũ vừa lui bước,
Ngán kẻ phương trời chẳng dứt dây.
Bẻ liễu thành Đài thôi cũng xếp,
Trồng lan ngõ tối ngát nào hay.
Từ xưa mặt ngọc ai là chẳng,
Chén rượu bên đ
èn luống tỉnh say.

 

                                 Cố Thi sĩ Nguyễn Khuyến

 Xin trân trọng giới thiệu bài thơ " Nghe hát đêm khuya"
 cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến để chúng ta cùng chiêm nghiệm.
                                                             BBT

Giới thiệu tác giả tác phẩm
TỰA ĐÓA SEN HỒNG
TỰA ĐÓA SEN HỒNG

Tựa đóa hoa thơm quyện lá cành

Sen hồng chẳng bợn chút bùn tanh

Bao niên trắc trở còn tươi thắm

Mấy thuở tiêu điều vẫn biếc xanh

Kết nối duyên tơ không trái ngọt      

Dâng tràn vận số tỏ trăng thanh

Êm đềm  với kiếp ngàn dâu bể

Đắm đuối bên nhau  dệt mộng lành.

 Xin giới thiệu bài thơ " Tựa đóa sen hồng" của Hương Thu
 Để chúng ta cùng chia sẻ /.
                                                      BBT