THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Đường thi cập nhật

THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT - CHÚC MỪNG NĂM MÓI
THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT - CHÚC MỪNG NĂM MÓI
Xuân Đinh Dậu sắp qua . Xuân Mậu Tuất tới, Thơ Đường đất Việt xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả Hội viên. và các Chi hội trên toàn quốc.
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Thơ Đường đất Viêt
Thơ Đường đất Viêt
Xin giới thiệu bài thơ chúc của Thơ Đường đất Việt 
 tới tất cả các Chi hội , các Hội viên và các bạn thơ