THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Đường thi cập nhật

Ân tình Đức mẹ
Ân tình Đức mẹ
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ " Ân tình đức mẹ" của Quê Hương
để chúng ta cùng chia sẻ. Trong những ngày lễ hội diễn ra triền miên này.
                                   BBT
Giới thiệu tác giả tác phẩm
NIỀM MƠ
NIỀM MƠ
Xin giới thiệu bài thơ " Niềm Mơ" của Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ.