THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Đường thi cập nhật

NGUYÊN ĐÁN CẢM TÁC
NGUYÊN ĐÁN CẢM TÁC
元旦書懷

莫 嫌 歲 月 去 逡 巡
且 喜 今 春 賸 昔 春
绿 情 紅 意 一 般 好
人 事 天 时 兩 闘 新
壽 算 称 觞 斟 酒 聖
年 華 僚 我 動 詩 神
踟 蛛 也 薢 占 心 事
先 為 新 年 報 喜 神
                 馮 克 宽
Mạc hiềm tuế nguyệt khứ thoan tuần 
Thả hỷ kim xuân thắng tích xuân 
Lục tình hồng ý nhất ban hảo 
Nhân sự thiên thời lưỡng đầu tân 
Thọ toán xưng trường châm tửu thánh 
 Niên hoa liêu  ngã động thi thần
Tri  thù dã  giải chiêm tâm sự 
Tiên vị tân niên báo hỷ thần .
                            Phùng Khắc Khoan

Dịch nghĩa :

Chớ hiềm năm tháng cứ dần dà đi mãi 
Ta hãy mừng xuân năm nay hơn xuân năm ngoái 
Tình cây xanh, ý hoa đỏ tất cả đều tươi tốt
Việc của người, thời của trời hai thứ đua nhau đắp đổi  , 
 Cất chén lên chúc thọ thường rót rượu thánh 
Năm mới lay đùa ta làm động thần thơ 
Con nhện cũng hiểu được việc người muốn chiêm bói niềm tâm sự .
Nên đã sớm vì  năm mới báo tin vui ./.                         
 Xin trân trọng giới thiệu bài thơ Nguyên Đán Cảm tác 
của Cụ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan .

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Cánh én mùa xuân
Cánh én mùa xuân

Cánh én nghiêng mình đón gió xuân
Đào mai rực rỡ giữa phong trần
Mây trời thay áo màu xanh biếc
Đất nước chuyển mình sắc thắm tân
Đại hội thành công - Hoa rộ nở
Con đường thắng lợi- Nhạc hoà ngân
Đời vui náo nức bừng tâm nguyện
Hạnh phúc lung linh tỏa sáng ngần


  Xin giới thiệu bài thơ " Cánh én mùa xuân" 
của Thu Hường - Nga Sơn , Thanh Hóa để chúng ta 
cùng chia sẻ.   BBT