THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Thơ Vui Xuân , mừng Đảng của Phạm Nhì
14-01-2011
Chuc möng NM.jpg

NGỌC ẨN NHI HUYỀN

(PHẠM NHÌ)

Sinh 1937.

Quê  quán: Điện Quang,Điện Bàn,Quảng Nam

Địa chỉ: 582/18 B Lê Hồng Phong Nha Trang KH.

ĐT: 058.3885043. DĐ: 0935539067.

Email ngocannhihuyen@gmail.com

-CLB. Unesco Thơ Đường Luật VN.Chi nhánh Nha Trang

 

VUI XUÂN MỪNG ĐẢNG

             (Khoán Thủ)  

                            

VUI  đón Tết về  “Tân Mão” sang

XUÂN lai đất nước đẹp huy hoàng

MỪNG sinh nhật Đảng vui no ấm

ĐẢNG, Bác, dẫn đường đẹp vẻ vang

NƯỚC mạnh binh cường, dân hạnh lạc

DÂN giàu lương túc, nước khương an.       

THÁI bình Đoàn kết Trung Nam Bắc

HÒA khúc xuân ca -khắp phố làng.ĐÓN XUÂN 2011

 

Hai ngàn mười một, đến đây rồi

“Tân Mão” Tết về, cũng đến nơi

“Cây Thọ Vườn Nhân” cầu Thọ vững

Sân Thơ Thi Hữu, chúc Thơ ngời,

Mừng xuân đất nước, vui no ấm

Đón Tết  Nha Thành, đẹp sáng tươi

Tài, Phúc, Lộc gia, vinh hạnh lạc

Cùng nâng thi tửu –thỏa tình đời.


Tác giả Ngọc Ân Nhi Huyền- Nha Trang