THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Thơ Vui Xuân , mừng Đảng của Phạm Nhì
14-01-2011
Chuc möng NM.jpg

NGỌC ẨN NHI HUYỀN

(PHẠM NHÌ)

Sinh 1937.

Quê  quán: Điện Quang,Điện Bàn,Quảng Nam

Địa chỉ: 582/18 B Lê Hồng Phong Nha Trang KH.

ĐT: 058.3885043. DĐ: 0935539067.

Email ngocannhihuyen@gmail.com

-CLB. Unesco Thơ Đường Luật VN.Chi nhánh Nha Trang

 

VUI XUÂN MỪNG ĐẢNG

             (Khoán Thủ)  

                            

VUI  đón Tết về  “Tân Mão” sang

XUÂN lai đất nước đẹp huy hoàng

MỪNG sinh nhật Đảng vui no ấm

ĐẢNG, Bác, dẫn đường đẹp vẻ vang

NƯỚC mạnh binh cường, dân hạnh lạc

DÂN giàu lương túc, nước khương an.       

THÁI bình Đoàn kết Trung Nam Bắc

HÒA khúc xuân ca -khắp phố làng.ĐÓN XUÂN 2011

 

Hai ngàn mười một, đến đây rồi

“Tân Mão” Tết về, cũng đến nơi

“Cây Thọ Vườn Nhân” cầu Thọ vững

Sân Thơ Thi Hữu, chúc Thơ ngời,

Mừng xuân đất nước, vui no ấm

Đón Tết  Nha Thành, đẹp sáng tươi

Tài, Phúc, Lộc gia, vinh hạnh lạc

Cùng nâng thi tửu –thỏa tình đời.


Tác giả Ngọc Ân Nhi Huyền- Nha Trang